Privacy beleid

Deze Privacy Policy is aangepast op: 15 mei 2019

Over ALLYLIFE

In dit privacy beleid wordt beschreven hoe we informatie verzamelen via de eigen kanalen van ALLYLIFE, met inbegrip van alle functies, toepassingen, widgets en online voorzieningen die aan dit privacy beleid refereren. We gebruiken uw persoonsgegevens op de manier die in dit privacy beleid wordt beschreven.

Alle gegevens die we over u verzamelen die persoonlijk van karakter zijn en waaruit mogelijk uw identiteit
kan worden afgeleid, worden in de privacy wetgeving beschouwd als persoonsgegevens. Onze website bevat koppelingen naar andere websites met hun eigen privacy beleid en -voorwaarden, zoals sociale media als Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram en Twitter.z

Wat wordt gedekt door dit beleid?

Uw persoonsgegevens staan bij ALLYLIFE hoog in het vaandel. Dit beleid:

 • beschrijft de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen
 • legt uit hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
 • legt uit hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • legt uit waarom, met wie en wanneer we uw persoonsgegevens delen;
 • legt uit of derden uw persoonsgegevens op de ALLYLIFE-sites verzamelen en wat hiervan het doel is;
 • zet de juridische grondslag uiteen die we hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
 •  legt uit wat er gebeurt als u weigert de door ons opgevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
 •  legt uit welke rechten en opties u hebt ten aanzien van uw persoonsgegevens; en
 • legt uit hoe wij contact met u kunnen opnemen en ALLYLIFE versa.

Welke persoons gegevens verzamelen wij van u?

We verzamelen informatie die vereist is om u de bij ons aangevraagde diensten te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Deelname aan prijsvragen op onze ALLYLIFE-sites;
 • Deelname aan surveys of andere onderzoeken op of met betrekking tot onze ALLYLIFE-sites;
 • Deelname aan promoties en enquêtes op onze ALLYLIFE-sites;
 • Uitnodigingen voor evenementen en activeringen georganiseerd door ALLYLIFE en zijn partners;

We verzamelen de volgende informatie over u (afhankelijk van de diensten die u bij ons aanvraagt) om u de Diensten te verstrekken: uw naam, uw e-mailadres, uw thuisadres, uw antwoorden op vragen als u deelneemt aan surveys of andere onderzoeken op of met betrekking tot de ALLYLIFE-sites en uw reacties op vragen als u deelneemt aan prijsvragen en enquêtes.

We verzamelen mogelijk ook bepaalde informatie over uw gebruik van de ALLYLIFE-sites rechtstreeks of via een derde wanneer u ons of onze content op een andere plek op internet bezoekt of gebruikt (‘ Gebruiksinformatie’). Dergelijke gebruiksinformatie bestaat uit uw type browser, uw besturingssysteem, alle onderdelen die u op onze ALLYLIFE-sites bezoekt, waaronder de content die u bekijkt, het tijdstip en uw online identificatienummer (oftewel de ID dat aan uw apparaat is toegewezen), samen met andere informatie.

We verzamelen mogelijk persoonsgegevens over u wanneer u een sollicitatieformulier invult en/of ons uw cv stuurt, waaronder uw naam, adres, voormalige werkgever, enz. Als u solliciteert op een vacature hier bij ALLYLIFE (als freelancer, werknemer of stagiaire), kunt u ook worden uitgenodigd om online tests, sollicitatiegesprekken en/of schriftelijke assessments uit te voeren, waarin u wordt gevraagd om aanvullende informatie, zoals uw immigratiestatus en uw strafblad.

ALLYLIFE kan ook gegevens verwerken om ons videocontent te produceren, uit te zenden, te leveren en te marketen. Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van u afkomstig zijn wanneer u wordt gevraagd te deel te nemen, zoals uw naam, adres of handtekening, of ze kunnen worden gegenereerd tijdens de productiefase, bijvoorbeeld uw beeltenis en uw aanwezigheid in het materiaal zelf.

Wat is de herkomst van uw persoonsgegevens?

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen en verkrijgen via de volgende verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van u. Dit is informatie die u verstrekt tijdens uw gebruik van de ALLYLIFE-sites, wanneer u zich registreert voor onze Diensten, wanneer u solliciteert voor een vacature bij ALLYLIFE of tijdens de productie van ons videocontent;
 • Via widgets voor sociale media en soortgelijke links. Op onze ALLYLIFE-sites zijn links, ‘widgets’, tweet- ander deel- en vind-ik-leuk-knoppen te vinden met links naar sites voor sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr en YouTube.
 • Van derden. Zoals hierboven wordt vermeld, kunnen we ook met cookies op externe sites gebruiksinformatie verzamelen. Meer informatie hierover vindt u in het onderstaande onderdeel ‘Gebruiken we cookies om persoonsgegevens over u te verzamelen?’
 1. Om u verwante klantenservice te bieden door bijvoorbeeld te reageren op uw vragen, klachten of opmerkingen;
 2. Om u deel te laten nemen aan prijsvragen of promoties op onze ALLYLIFE-sites als u daarvoor kiest, en om prijzen en items op te sturen als u prijsvragen wint of als u deelneemt aan promoties;
 3. Om te verifiëren dat uw gegevens kloppen als u zich registreert voor onze Diensten (waaronder of uw e-mailadres actief en geldig is);
 4. Om content en advertenties die we u tonen op onze ALLYLIFE-sites en de platforms voor sociale media van derden af te stemmen op uw voorkeuren;
 5. Om contact met u op te nemen over uw gebruik van de ALLYLIFE-sites en over wijzigingen die we aanbrengen in ons beleid en onze voorwaarden;
 6. Om te verifiëren dat u onze gebruiksvoorwaarden naleeft;
 7. Om de ALLYLIFE-sites en -diensten te verbeteren, waaronder bijvoorbeeld valt de verwerking van uw gegevens om geanonimiseerde en samengevoegde gegevens samen te stellen over ons publiek die we intern gebruiken en die we delen met derden voor analytische doeleinden;
 8. Om het volledige videocontent van ALLYLIFE te produceren en te leveren en hiervan optimaal gebruik te maken;
 9. Om ons te helpen beslissen of u een geschikte kandidaat bent voor huidige of toekomstige vacatures bij ALLYLIFE als werknemer, freelancer of stagiaire;
 10. Om bij te houden hoe effectief de digitale ALLYLIFE-campagnes zijn op de ALLYLIFE-sites of andere online plekken.

Hoe en waarom verzamelen we en gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om u de Diensten te leveren waarvoor u zich hebt geregistreerd. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor onze nieuwsbrieven, gebruiken we uw persoonsgegevens om u die nieuwsbrief te sturen. Mogelijk gebruiken we uw gegevens ook op de volgende manieren:

Wat is de juridische grondslag voor het gebruik van uw informatie?

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, zijn we niet alleen verplicht aan te geven welke persoonsgegevens we verwerken, maar ook wat de juridische grondslag is die we gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder volgt de juridische grondslag die we gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de situaties waarin we deze grondslag gebruiken voor de verwerking van dergelijke gegevens.

Als u onderdeel bent van een van onze programma’s, maken wij of derden in bepaalde gevallen gebruik van uitzonderingen op regels voor gegevensbescherming, zoals in het kader van journalistieke vrijheid, het recht op artistieke uitdrukking of meer in het algemeen het recht op vrijheid van meningsuiting, in zoverre dit toepasselijk is in het betreffende rechtsgebied.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden in dit privacy beleid en om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, maar in geen enkel geval langer dan 5 jaar. We hebben hieronder ook een overzicht toegevoegd van de perioden dat we uw persoonsgegevens bewaren, afhankelijk van de aard van de diensten die u ontvangt:

Houd ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens, zodat we deze actueel kunnen houden. Als u meer informatie wilt over hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, dan neemt u contact met ons op de wijze beschreven onder ‘Contact met ons opnemen’.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 1. De groepsvennootschappen en bedrijven van ALLYLIFE.
 2.  Dienstverleners. We delen uw persoonsgegevens ook met derden die de Diensten namens of in samenwerking met ons uitvoeren.
 3. Externe leveranciers, omroepen, distributeurs en (andere) uitzendende partijen. Als u onderdeel bent van één van onze programma’s, dan kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met externe leveranciers, omroepen, distributeurs en (andere) uitzendende partijen conform onze contractuele afspraken met u en de toepasselijke externe partij.
 4. Andere partijen. Verder kunnen we uw persoonsgegevens openbaar maken of met anderen delen indien we verplicht worden uw informatie door te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke voorschriften, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of andere partijen te waarborgen. Hieronder valt, in specifieke situaties, de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het doel fraude te bestrijden, en met nieuwe uitbaters van het gehele of een gedeelte van het bedrijf.

Welke andere partijen kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op ALLYLIFE sites?

We maken gebruik van leveranciers van analytische diensten, die ons informatie sturen over het gebruik van de ALLYLIFE-sites en de effectiviteit van de advertenties die we tonen op zowel de ALLYLIFE-sites als andere plekken op internet via externe toepassingen. Mogelijk ziet u ook advertenties van derden op ALLYLIFE-sites. Deze advertenties worden mogelijk weergegeven door derden.

Deze dienstverleners kunnen hun eigen trackingtechnologieën instellen en gebruiken op uw computer of mobiele apparaat (waaronder cookies en webbakens). Ze kunnen ook anderszins informatie verzamelen en gebruiken over uw bezoek aan en activiteit op ALLYLIFE-sites, evenals andere websites of online voorzieningen. Sommige van deze derden kunnen uw persoonlijke informatie gedurende een langere periode verzamelen wanneer u de ALLYLIFE-sites of andere websites en diensten bezoekt.

Cookies en webbakens, waaronder die van externe netwerkadverteerders, kunnen onder meer worden gebruikt om advertenties gerichter te maken, om dezelfde advertenties niet te vaak te tonen en om onderzoek te doen naar hoe nuttig bepaalde advertenties voor u zijn. We kunnen Gebruiksinformatie over bezoekers delen met externe adverteerders, leveranciers van analytische diensten, ALLYLIFE-partners en andere leveranciers voor hetzelfde doel.

Wat gebeurt er als u ons niet de opgevraagde informatie geeft of vraagt dat we stoppen met de verwerking van uw informatie?

Als u niet de persoonsgegevens beschikbaar maakt die nodig zijn om Diensten aan te bieden, kunnen we deze Diensten niet uitvoeren. Trekt u uw toestemming in voor de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld door u af te melden voor marketingberichten van ons, dan verwerken we uw gegevens niet meer op die wijze en ontvangt u geen marketingberichten meer van ons.

Stellen we met behulp van technologie profielen van u op?

We kunnen signalen van uw browser gebruiken om te analyseren welke soorten content van ALLYLIFE u hebt gebruikt. We kunnen u dan relevante aanbevelingen geven over content van ALLYLIFE en andere soorten content op de ALLYLIFE-sites die u mogelijk op prijs stelt. Soorten inputsignalen zijn bijvoorbeeld uw betrokkenheid, de tijd die u op de site besteedt, en uw interesses op sociale media.

U kunt bezwaar maken tegen deze activiteiten. Hieronder vindt u meer informatie over dit recht en over hoe u contact kunt opnemen als u vragen hebt.

Maken we gebruik van cookies om uw persoonsgegevens te verzamelen?

We willen u een zo goed mogelijk service bieden op onze websites. Daarom zetten we cookies in om tijdens uw bezoek uw persoonsgegevens te verzamelen. In ons cookiebeleid vindt u daarover meer informatie.

Welke rechten hebt u ten aanzien van de gegevens die we over u bewaren?

U hebt een aantal wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. De regelgevende instantie voor gegevensbescherming in uw land heeft meer informatie en advies over uw rechten.

 1. Het recht op informatie: u hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over uw rechten en over hoe we uw informatie gebruiken. Daarom bieden we u de informatie in dit privacy beleid.
 2. Het recht op inzage: u hebt het recht op toegang tot uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (die lijkt op de informatie in dit privacy beleid). Het doel is om u te laten weten en controleren dat we uw informatie gebruiken in overeenstemming met wetgeving voor gegevensbescherming. Klik hier voor meer informatie of om inzage te verzoeken.
 3. Het recht op rectificatie: u hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig is. Klik hier voor meer informatie of om correctie te verzoeken.
 4. Recht op gegevensverwijdering: dit wordt ook wel het ‘recht om te worden vergeten’ genoemd. Simpel gezegd kunt u vragen of uw informatie kan worden gewist of verwijderd als er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op gegevensverwijdering, want er zijn uitzonderingen. Klik hier voor meer informatie of om verwijdering te verzoeken.
 5. Het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of beperken. Bij beperkte verwerking kunnen we uw informatie nog wel opslaan, maar mogen we die niet meer gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die ons verzoeken verder gebruik van hun informatie te ‘blokkeren’ zodat we dit verzoek in de toekomst kunnen respecteren. Klik hier voor meer informatie of om te verzoeken om een dergelijke beperking van onze verwerking.
 6. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om een exemplaar van uw persoonsgegevens te ontvangen en te gebruiken voor uw eigen doeleinden, bijvoorbeeld gebruik door andere dienstverleners. Zo kunt u uw informatie eenvoudig en veilig verplaatsen, kopiëren of overdragen van onze IT-systemen naar derden zonder dat de bruikbaarheid wordt beïnvloed. Klik hier voor meer informatie of om uw gegevens over te dragen.
 7. Het recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerkingen, waaronder verwerkingen voor directe marketing (hetgeen we alleen met uw toestemming doen). Klik hier voor meer informatie of om bezwaar te maken.
 8. Het recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken bij uw nationale regelgevende instantie voor gegevensbescherming.
 9. Het recht om toestemming in te trekken: als u toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (houd er wel rekening mee dat als u dit doet, dit niet betekent dat ons eerdere gebruik van uw persoonsgegevens met uw toestemming onwettig is). Dit omvat uw recht om toestemming in te trekken voor ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

In de meeste gevallen reageren we op verzoeken en geven we gratis informatie. In sommige gevallen kunnen we echter een redelijke vergoeding in rekening brengen om onze administratieve activiteiten te bekostigen. Dit is onder meer het geval bij:

Ook hebben we het recht geen gehoor te geven aan dergelijke verzoeken.

Denk zorgvuldig na over uw verzoek voordat u het indient. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Over het algemeen hoort u van ons binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Mocht het langer duren om uw verzoek af te handelen, dan laten we u dit weten.

Hoe nemen we contact met u op?

We kunnen per e-mail contact met u opnemen. Als u ons aanschrijft via sociale media die door ALLYLIFE worden beheerd, reageren we rechtstreeks op die berichten. Hebt u een voorkeur voor een andere methode? Laat ons dat dan weten.

Contact met ons opnemen?

Vindt u dat we niet professioneel met uw informatie zijn omgegaan? Of hebt u andere vragen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Stuur ons dan een bericht op info@ally.live.

Dit privacy beleid is bijgewerkt in mei 2019. We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid van tijd tot tijd aan te passen om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of het beleid te laten aansluiten bij eventuele nieuwe of gewijzigde werkwijzen voor verwerking. Dergelijke aanpassingen worden op deze website gepubliceerd en zijn dan meteen van kracht.